Inrichting onderwijs

 

Niveaugroepen

Het Arte College is een middelbare school voor leerlingen met capaciteiten op vwo, havo, theoretische leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg, die een bijzondere interesse hebben voor kunst en cultuur en zich daarin willen ontwikkelen.
Het theater vormt de leeromgeving en leerlingen doen in het havo/vwo en vmbo theatergerelateerde vakken binnen het curriculum.

Het Arte College wil een uitdagende en inspirerende omgeving bieden waarin leerlingen:

 

  • leren zoeken naar nieuwe mogelijkheden in hun eigen (creatieve) ontwikkeling;

  • genieten van een gezamenlijke prestatie;

  • op eigen wijze een bijdrage leveren aan het geheel;

  • leren presteren onder druk en leren werken met een deadline;

  • doelgericht communiceren met de buitenwereld;

  • ondernemen en organiseren.


  • Opbouw leerjaren en niveaus:  
  •           
    6 atheneum
  5 havo 5 atheneum
4 vmbo kbl 4 vmbo tl 4 havo 4 atheneum
3 vmbo kbl 3 vmbo tl 3 havo 3 atheneum
2 vmbo kt 2 havo 2 atheneum
1 vmbo kt 1 havo 1 atheneum