Eigenzinnig, creatief en uitdagend

Welkom op de homepage van het Arte College in Almere-Poort.

Het Arte College is een school voor leerlingen op de niveaus vwo, havo, theoretische leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg, die een bijzondere interesse hebben voor kunst en cultuur en zich daarin willen ontwikkelen.
Lees hier verder.


Nieuws

Rooster examen vmbo, havo en vwo

Het rooster is voor vmbo, havo en vwo vanaf 11 mei.

klik hier om te openen.


Examenstunt

Vandaag 30 april is in de ochtend de examenstunt gaande, rond 11 uur is dit naar verwachting ten einde.


Loting schooljaar 2015-2016

A.s. maandag 23 maart 2015 zal het Arte College bij de notaris de loting verrichten onder de vmbo-aanmeldingen voor het schooljaar 2015/16. De leerlingen die worden uitgeloot en dus helaas geen plaats toebedeeld krijgen, worden in de loop van maandag allemaal gebeld. Ze krijgen daarna ook een brief waarin de uitslag van de loting wordt bevestigd. Voor de uitgelote leerlingen garandeert de ASG plaatsing bij een van de andere ASG-scholen voor voortgezet onderwijs.

De leerlingen die ingeloot worden en dus wel een plaats toebedeeld krijgen, worden niet gebeld. Ze krijgen in de week van 23 maart een bevestigingsbrief van plaatsing.

Voor de havo/vwo-aanmeldingen zal geen sprake zijn van loting, zoals eerder al bekend. Ook deze leerlingen ontvangen in de week van 23 maart een bevestigingsbrief van plaatsing.


De beste OM-weg van Nederland

In de Arteweek hebben leerlingen van het Arte College zich samen met Rijkswaterstaat gebogen over de beste OM-weg van Nederland. In verband met de werkzaamheden aan de A6 moet er namelijk door fietsers flink omgefietst worden. Om deze ergernis te verlichten ontwierpen leerlingen bewegwijzering die het omfietsen veraangenaamt.


Aanmeldingen schooljaar 2015-2016

Het aantal aanmeldingen voor leerjaar 1 is bekend. Er hebben zich in totaal voor vmbo en havo/vwo 189 leerlingen aangemeld en daar zijn we erg blij mee. 

Zoals bekend hanteren we voor de kbl/tl echter een maximum aantal leerlingen van 96 dat toegelaten kan worden.  Omdat er in een aantal gevallen nog onduidelijkheid is over de adviezen, kunnen we nu nog geen exacte cijfers geven over het aantal leerlingen dat zich voor het vmbo heeft aangemeld. Zoals het er nu naar uitziet hebben zich te veel leerlingen aangemeld en dat betekent dat we in het vmbo moeten loten. 


Binnenkort

Agenda