Hartelijk welkom op de tijdelijke website van het Arte College

Door technische problemen is onze site niet bereikbaar, maar via deze tijdelijke site informeren we u kort over de school, haar uitgangpunten en doelstellingen.
Ouders en leerlingen worden door ons geïnformeerd via de e-mail, ouderportaal, leerlingportaal, facebook en Twitter.

Algemeen

Eigenzinnig, creatief en uitdagend

Het Arte College is een kleine school voor vwo-, havo-, TL- en KBL- leerlingen, die een bijzondere interesse hebben voor kunst en cultuur en zich daarin willen ontwikkelen.
Een deel van het curriculum staat in het teken van de creatieve ontwikkeling en richt zich op theater en alles wat daarbij komt kijken.
Het Arte College: eigenzinnig, creatief en uitdagend!

 

Het Arte College met als hart het theater, biedt een uitdagende en inspirerende omgeving waarin leerlingen:

leren zoeken naar nieuwe mogelijkheden in hun eigen (creatieve) ontwikkeling;
genieten van een gezamenlijke prestatie;
op eigen wijze een bijdrage leveren aan het geheel;
onder druk leren presteren en leren werken met deadlines;
leren doelgericht communiceren met de buitenwereld;
leren ondernemen en organiseren.

 

Op het Arte College ben je lid van een gemeenschap. Het ontwikkelen van kennis en kunde, de creatieve ontwikkeling en het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid hoort bij ons onderwijs. Leerlingen leren niet alleen in de school; ook de omgeving wordt nadrukkelijk bij het onderwijs betrokken. Vanzelfsprekend zal er sprake zijn van nauwe samenwerking met instellingen op het gebied van kunst en cultuur. Ook heeft de school ervoor gekozen in het gebouw een samenwerking aan te gaan met het welzijnswerk in de vorm van een theatercafé: de VIP Lounge. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze niet alleen medeverantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leren, maar ook voor hun leeromgeving. Hierbij is ook een rol weggelegd voor de ouders die met hun expertise, ervaring en betrokkenheid aan deze leeromgeving kunnen bijdragen.

 

Kunst & Cultuur profiel

De wereld bestaat niet uit aparte vakken, maar alles heeft met elkaar te maken. Het Arte College kiest ervoor die samenhang te laten ervaren door de link te leggen met kunst en cultuur en daarom de school in te richten als theaterbedrijf.

 

Doel

Leerlingen maken bij Kunst & Cultuur kennis met allerlei uitingsvormen van kunst en cultuur, zodat ze kunnen ontdekken waar hun belangstelling en hun talenten liggen en welke talenten zij willen ontwikkelen. Ook tijdens de andere vakken zullen ze regelmatig leren over wat dat vak met kunst en cultuur te maken heeft.

 

Wat houdt Kunst en Cultuur in?

Specialisten op het gebied van muziek, drama, beeldende vorming (handvaardigheid, tekenen, textiele werkvormen), audio-visuele vorming en multimedia geven samen les.

In de onderbouw staan doen en beleven centraal. Leerlingen:

oefenen vaardigheden op de verschillende vakgebieden; maken samen of alleen kunstzinnige producten; werken mee aan culturele en kunstzinnige activiteiten; kijken en/of luisteren naar elkaars werk en werk van professionele kunstenaars om zo een eigen smaak op het gebied van kunst en cultuur te ontdekken en te ontwikkelen.

 

Arteweken

In de jaarplanning van het Arte College zijn Arteweken opgenomen, weken waarin presteren en presenteren als een rode draad door alle leerjaren heen, op allerlei manieren gestalte krijgen. In principe heeft ieder schooljaar drie Arteweken: één aan het begin van het schooljaar, één halverwege en één aan het eind van het schooljaar. Iedere week heeft een thema en een eigen rooster met activiteiten. Tijdens Arteweken maken we veelvuldig gebruik van expertise van buiten.

 

Doel

In de Arteweken fungeert de school als theaterbedrijf. De visie van de school wordt in deze weken concreet vormgegeven. Tijdens de Arteweken komt het onderwijs vanuit de verschillende disciplines samen. De verbinding tussen de verschillende vakken en het theaterbedrijf leidt tot een programma waarin presenteren en samenwerken centraal staan.

 

Samenwerken op het Arte College

In een school als theaterbedrijf is samenwerken een wezenlijk onderdeel van het curriculum. Daarnaast is kunnen samenwerken een onmisbare vaardigheid voor een succesvolle toekomst in onze hedendaagse maatschappij. Daarom leren leerlingen in het Arte College vanaf de eerste schooldag op allerlei manieren samen te werken. We geven dit ondermeer vorm in het werken in leerdomeinen en op leerpleinen.

 

Vacatures

Vacature NASK, september 2014

Alle vacatures Almeerse Scholen Groep

 

Zakelijke gegevens:

Schoolleiding:
Hubert Roza (rector)
Bert Schuller (conrector)
Klazien Fokker (artistiek leider)
Judith van Rooijen (afdelingsleider vmbo)
Erik Hoffman (afdelingsleider havo/vwo)

 

Adresgegevens:
Arte College, Oostenrijkstraat 2, 1363 CB, Almere.
Tel: 036-7670700
E-mail: info@artecollege.nl