Eigenzinnig, creatief en uitdagend

Welkom op de homepage van het Arte College in Almere-Poort.

Het Arte College is een school voor leerlingen op de niveaus vwo, havo, theoretische leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg, die een bijzondere interesse hebben voor kunst en cultuur en zich daarin willen ontwikkelen.


Lees hier verder.

 

 

 


Nieuws

Battle of the Schoolbands

Vorge week vrijdag, 15 april heeft de band van leerlingen uit klas 2X, aangevuld met een leerling die komend jaar bij ons op school komt (!), de Battle of the schoolbands gewonnen!!!!

Op onze facebookpagina vind je een filmpje van de prijsuitreiking!


Loting schooljaar 2016-2017

Na een zorgvuldig traject waarin alle aanmeldingen voor het vmbo zijn besproken met de aanleverende basisscholen, hebben we vastgesteld dat we, gezien het aantal aanmeldingen, een loting zullen moeten gaan verrichten. 

Morgen, 23 maart 2016, zal bij de notaris deze loting verricht worden onder de vmbo-aanmeldingen voor het schooljaar 2016/17. De uitslag van deze loting zal schriftelijk vastgelegd worden en op donderdag 24 maart aan elke aangemelde leerling worden verstuurd. In de brief wordt ook een toelichting gegegeven op de procedure en de ontstane wachtlijst. Voor de uitgelote leerlingen garandeert de ASG overigens plaatsing bij een van de andere ASG-scholen voor voortgezet onderwijs.

De leerlingen die ingeloot worden en dus wel een plaats toebedeeld krijgen, krijgen dus ook een brief.

Voor de havo/vwo-aanmeldingen is geen sprake van loting, zoals eerder al bekend. 


Aanmeldingen schooljaar 2016-2017

Het aantal aanmeldingen voor leerjaar 1 is bekend. Er hebben zich in totaal voor het vmbo 106 leerlingen aangemeld en daar zijn we erg blij mee. 
Zoals bekend hanteren we voor de kbl/tl echter een maximum aantal leerlingen van 96 dat toegelaten kan worden.  Omdat er in een aantal gevallen nog onduidelijkheid is over de adviezen, kunnen we nu nog geen exacte cijfers geven over het aantal leerlingen dat zich voor het vmbo heeft aangemeld. Zoals het er nu naar uitziet hebben zich te veel leerlingen aangemeld en dat betekent dat we in het vmbo moeten loten. 


Meesterproef havo 5 en vwo 6

Onder aan de pagina staat een verslag van Omroep Flevoland over de afsluitende Meesterproef van havo 5 en vwo 6 leerlingen op maandag 23 februari. Alle leerlingen hebben in hun eindexamenjaar toegwerkt naar een eindpresentatie op een van de gebieden beeldende kunst, drama of muziek.


Filmpje Parade Arteweek 3

Het vorige schooljaar sloten we af met een geweldige parade door Almere Poort in Arteweek 3. Bekijk hier een enthousiast filmpje!


 

https://www.facebook.com/BOTSAlmere/videos/886141241497279/

 

Agenda