Schoolplan

 

Het Arte College werkt aan de hand van beleid dat is uitgezet in het schoolplan. Het schoolplan wordt vierjaarlijks geëvalueerd, herschreven en opnieuw vastgesteld. het schoolplan is daarmee geen statisch document, maar geeft richting aan en ruimte voor actuele ontwikkelingen gedurende de looptijd van het schoolplan.

Jaarlijks bepaalt het managementteam in mei – mede op basis van de inbreng uit de teams – de prioriteiten en de te behalen resultaten voor het volgende schooljaar. Het schoolplan is daarbij
leidend voor de jaarlijkse activiteitenplannen binnen de teams, die steeds uiterlijk in september worden vastgesteld.
We hopen van harte dat dit schoolplan in de dagelijkse schoolpraktijk richting geeft aan
de verdere ontwikkeling van het Arte College, zodat we gezamenlijk onze missie kunnen
verwezenlijken: creatief, eigenzinnig en uitdagend onderwijs.

Hier kunt u ons vigerende schoolplan inzien.