Schoolfonds

 

Het Arte College heeft een schoolfonds dat gevormd wordt door de bijdragen van ouders. Deelname aan het schoolfonds is vrijwillig, maar gezien het karakter van de kosten die voor het grootste deel gebruikt worden voor de activiteiten die deel uitmaken van het theaterprofiel van de school, is deelname onmisbaar om een goede voortgang van het onderwijs te waarborgen.

De school heeft de landelijke gedragscode “schoolkosten” onderschreven. We streven naar betaalbaar onderwijs. De schoolkosten worden jaarlijks met de medezeggenschapsraad besproken en vastgesteld.

Voor het schooljaar 2018-2019, gelden de volgende bedragen:

Klas 1: 160 euro

Klas 2: 215 euro

Klas 3 vmbo: 160 euro

Klas 3 havo/vwo: 195 euro

Klas 4 vmbo kbl/gl: 150 euro (exclusief reizenweek)

Klas 4 vmbo tl: 125 euro (exclusief reizenweek)

Klas 4 havo: 110 euro (exclusief reizenweek)

Klas 4 vwo: 130 euro (exclusief reizenweek)

Klas 5 havo: 150 euro

klas 5 vwo: 155 euro

Klas 6 vwo: 150 euro

 

De volledige brief met de onderbouwing van de bedragen vindt u hier.

Mocht het zo zijn dat u door uw financiële situatie niet in staat bent (een deel van) de kosten voor het schoolfonds te betalen, kunt u om kwijtschelding verzoeken. Dat gebeurt door het invullen van het Kwijtscheldingsformulier.