Leerpleinen

Samenwerken op het Arte College
In een school als theaterbedrijf is samenwerken een wezenlijk onderdeel van het curriculum. Daarnaast is het kunnen samenwerken een onmisbare vaardigheid in onze hedendaagse maatschappij. Daarom leren leerlingen in het Arte College vanaf de eerste schooldag op allerlei manieren samen te werken. We geven dit ondermeer vorm in het werken in leergebieden en op leerpleinen.

Op de leerpleinen krijgen de verschillende leergebieden een eigen plek. Door deze indeling zitten alle docenten van een leergebied bij elkaar en kunnen zij gebruik maken van elkaars expertise. Het werken op leerpleinen biedt veel mogelijkheden:

  • De docenten werken samen, kunnen elkaar aanvullen en vervangen,

  • Doordat er tegelijkertijd meerdere docenten aanwezig zijn kan op de behoefte van een klas, groep of individuele leerling worden ingespeeld,

  • Docenten kunnen ook indien het onderwijs daarom vraagt, flexibel omgaan met het rooster en daardoor maatwerk leveren,

  • Tijdens het zelfstandig werken kunnen leerlingen bij verschillende docenten terecht,

  • Het leerplein biedt de mogelijkheid om leerlingen uit verschillende klassen rond een thema bij elkaar te zetten, bijvoorbeeld voor extra hulp of verdieping,

  • Op een leerplein kan klassikaal instructie worden gegeven, in groepjes en individueel worden gewerkt,

  • Door middel van schuifwanden kan op elk leerplein de ruimte flexibel worden ingedeeld,

  • Op ieder leerplein zijn digitale middelen beschikbaar,

  • Ieder leerplein heeft een of twee afgesloten instructieruimtes, waarvan gebruik gemaakt kan worden.