Het onderwijs in leerjaar 1 en 2

 

Niveaugroepen
In leerjaar 1 en 2 werken we met verschillende niveaugroepen. In de onderbouw delen we leerlingen in in kbl/tl-klassen of in een aparte havo- of aparte atheneumklas. De kbl/tl-klassen blijven twee (kbl/tl) jaar bij elkaar.

De plaatsing in leerjaar 1 is gebaseerd het berekend schooladvies in combinatie met het definiteve advies van de basisschoolleerkracht. 

Alle leerlingen worden op basis van het totaal aan gegevens in een daarbij passende klas geplaatst. Voor meer informatie over aanmelden zie: Aanmelden/Aanmeldingsprocedure.
 

In leerjaar 2 gaan de leerlingen in de kbl/tl-klassen zich oriënteren op de mogelijkheden in de bovenbouw en het vervolgonderwijs. In de loop van het schooljaar krijgen ze een niveauadvies voor de derde klas en gaan ze een passende richting kiezen. De kbl-leerlingen kiezen uit Media, Vormgeving en ICT (MVI) of D&P/Theatervormgeving. De tl-leerlingen kiezen een vakkenpakket in de sectoren Techniek, Economie en Zorg & Welzijn. Dit keuzeproces wordt begeleid door de mentoren en de decaan.

Vier lesperiodes per jaar
We werken met vier lesperiodes van 9 weken.
Na iedere periode rapporteren de mentoren aan de ouders over de vorderingen van de leerlingen.

Rapportage
De leerlingen krijgen na iedere periode een rapport. Van leerlingen worden enerzijds de ontwikkeling beoordeeld en anderzijds de prestaties.
De prestaties worden beoordeeld met een cijfer. De cijfers worden gedurende het hele jaar (de zogenaamde continue rapportage) ingevoerd in een digitaal rapportagesysteem. Dit rapportagesysteem is webbased, waardoor docenten, mentoren, leerlingen en ouders op ieder moment via internet inzage hebben in de vorderingen.
Na iedere periode van 9 weken wordt het gemiddelde per vak tot dan toe bepaald en schrijft de mentor voor de leerlingen en ouders een commentaar op de resultaten van de leerling aan de hand van de continue rapportage. Dit mentorverhaal vormt met het cijferoverzicht en een beoordeling over de werkhouding het rapport.