Het onderwijs in leerjaar 1 en 2

Niveaugroepen
In leerjaar 1 en 2 werken we met verschillende niveaugroepen. In principe maken we kbl/tl-klassen en havo/vwo-klassen. Deze klassen blijven twee (kbl/tl) of drie jaar (havo/vwo) bij elkaar.

De plaatsing in leerjaar 1 is gebaseerd op de uitslag van de Cito eindtoets (tot 2014), de resultaten van het Cito leerlingvolgsysteem, het basisschooladvies en het gesprek dat wij indien nodig hierover met de leerkracht van groep 8 hebben gevoerd. Alle leerlingen worden op basis van het totaal aan gegevens in een daarbij passende klas geplaatst. Let op! We werken met een procedure bijzondere geschiktheid. Wat dat inhoudt kunt lezen onder het tabblad Aanmelden/Aanmeldingsprocedure.

In leerjaar 2 gaan de leerlingen in de Kbl/Tl-klassen zich oriënteren op de mogelijkheden in de bovenbouw en het vervolgonderwijs. In de loop van het schooljaar krijgen ze een niveauadvies voor de derde klas en gaan ze een passende richting kiezen. De Kbl-leerlingen kiezen uit Grafimedia (inclusief licht en geluid) of Theatervormgeveing (waaronder kap/grime, kostuum, podiumkunsten, catering, decorbouw, PR). De Tl-leerlingen kiezen een vakkenpakket in de sectoren Techniek, Economie en Zorg & Welzijn. Dit keuzeproces wordt begeleid door de mentoren.

lestabellj12Lessentabel leerjaar 1 + 2
Alle lessen duren 60 minuten. Een aantal vakken geeft les in blokuren.
Hiernaast staat de lessentabel voor leerjaar 1 + 2. Bij bewegingsonderwijs wordt in leerjaar 1 één uur gevuld met het vak Dans.

Vier lesperiodes per jaar
We werken met vier lesperiodes van 9 weken.
Na iedere periode rapporteren de mentoren aan de ouders over de vorderingen van de leerlingen.

Rapportage
De leerlingen krijgen na iedere periode een rapport. Van leerlingen worden enerzijds de ontwikkeling beoordeeld en anderzijds de prestaties.
De prestaties worden beoordeeld met een cijfer. De cijfers worden gedurende het hele jaar (de zogenaamde continue rapportage) ingevoerd in een digitaal rapportagesysteem. Dit rapportagesysteem is webbased, waardoor docenten, mentoren, leerlingen en ouders op ieder moment via internet inzage hebben in de vorderingen.
Na iedere periode van 9 weken wordt het gemiddelde per vak tot dan toe bepaald en schrijft de mentor voor de leerlingen en ouders een commentaar op de resultaten van de leerling aan de hand van de continue rapportage. Dit mentorverhaal vormt met het cijferoverzicht en een beoordeling over de werkhouding het rapport.