De gezonde schoolkantine op het Arte College

 

De Gezonde Schoolkantine is een ondersteuningsprogramma van het  ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  Het doel is om gezonde voeding een vaste waarde in het schoolgezondheidsbeleid te laten worden. Het Arte College vindt een gezonde (leer)omgeving van belang bij de ontwikkeling van de leerlingen. Een gezonde eetstijl is hier een onmiskenbaar onderdeel van. 

Als school hebben we de taak om de leerlingen te helpen bij een gezonde leefstijl. Het aanbod in de kantine en de automaat moet de leerlingen helpen om te ervaren dat gezond eten lekker en heel gewoon is, wat hen helpt een gezond eetpatroon te ontwikkelen.

Hieronder noemen we zes redenen voor het belang  van een gezonde schoolkantine [1]:

  1. Een gezonde kantine kan bijdragen aan een betere prestatie en concentratie
  2. Leerlingen komen minder aan door een gezonde kantine
  3. Leerlingen maken gebruik van de schoolkantine
  4. Leerlingen stappen vrij gemakkelijk over op gezonde producten in de kantine
  5. Leerlingen kopen gezondere producten als ze worden aangeboden
  6. Jongeren willen zelf ook dat hun kantine gezonder wordt

Door meer gezonde producten aan te bieden geeft het Arte College als school het goede voorbeeld, en werkt daardoor mee aan de bewustwording dat gezond eten en drinken belangrijk is.  Hiermee beogen we dat leerlingen fitter en geconcentreerder in de klas zitten en dat de leerprestaties verbeteren.

Naast de bewustwording van een gezonde leefstijl bij leerlingen, willen we dat deze bewustwording er ook is bij personeel en ouders. De gezonde schoolkantine moet door personeel en ouders ondersteund worden, zodat ook zij de leerlingen ondersteunen in een gezonder eetpatroon.