Arteweken

Samenwerken op het Arte College
In de jaarplanning van het Arte College zijn Arteweken opgenomen, weken waarin presenteren en presteren als een rode draad door alle leerjaren heen op allerlei manieren gestalte krijgen. In principe heeft ieder schooljaar drie Arteweken: één aan het begin van het schooljaar, één halverwege en één aan het eind van het schooljaar.
Iedere week heeft een thema en een eigen rooster met activiteiten. Tijdens Arteweken maken we veelvuldig gebruik van expertise van buiten.

Doel
In de Arteweken fungeert de school als theaterbedrijf. De visie van de school wordt in deze weken concreet vormgegeven. Tijdens de Arteweken komt het onderwijs vanuit de verschillende disciplines samen. De verbinding tussen de verschillende vakken en het theaterbedrijf leidt tot een programma waarin presenteren en samenwerken centraal staan.

Waarop worden leerlingen beoordeeld?
Leerlingen krijgen allen een taak die bij hen past en zullen daarin een prestatie moeten leveren. De docenten beoordelen samen met de leerling en medeleerling het functioneren van iedere leerling. Leerlingen stellen gedurende hun schoolcarrière ook een portfolio samen. Dit is een persoonlijk document met een selectie van alle activiteiten, beoordelingen, ervaringen die zij gedurende hun middelbare school hebben op gedaan op het gebied van Kunst en Cultuur en in het Arte College in het bijzonder.