Arte-uren

Op de zevende uren in ons rooster vinden de zogenoemde 'Arte-uren' plaats. Deze uren zijn bedoeld voor extra begeleiding of hulp. Leerlingen kunnen tijdens deze uren, al dan niet op advies van een vakdocent of mentor, komen naar een vakdocent voor extra uitleg of om huiswerk te maken. Alle vakken hebben een rooster voor deze uren, zodat inzichtelijk is wanneer je waar en bij wie terecht kunt.

DUITS: Maandag, Dinsdag en Woensdag

KUNST & CULTUUR: Voor de lessen Drama, Dans, Beeldende Vorming, Grafimedia, Muziek en Theatervormgeving zijn geen Arte-uren ingepland. Inhaal of repetitie momenten worden in overleg met de docenten gemaakt. Deze kunnen dan in tussenuren, pauzes of buitenschools worden gepland. Leerlingen kunnen hiervoor terecht bij hun eigen vakdocent.