Onderwijs in 3HV en de bovenbouw

3 havo/vwo
De inrichting van het onderwijs in 3 havo/vwo is vergelijkbaar met die van leerjaar 1 en 2.
In de derde klas zal wel meer nadruk komen te liggen op de afzonderlijke vakken van de verschillende leergebieden. Dat betekent dat Mens & Maatschappij wordt gesplitst in aardrijkskunde, geschiedenis en economie en Natuur & Techniek in natuurkunde, scheikunde en biologie.
Het Kunst- & Cultuurprogramma is een vervolg op leerjaar 1 en 2, maar kleiner in urenaantal. Leerlingen werken in een atelier aan de verschillende kunstdisciplines.

Bovenbouw
In de bovenbouw zijn de examenprogramma's richtinggevend. Het Kunst- & Cultuurprofiel is ook in de bovenbouw vorm gegeven.
Hieronder volgen de belangrijkste bouwstenen van de inrichting van de bovenbouw.

Bovenbouw havo/vwo

 • Profielen met een vast vakkenpakket

 • Combinatiegroepen havo/vwo op basis van vakinhouden

 • Drama als examenvak

 • Modules in de vrije ruimte met een keus uit de kunstvakken, Grafimedia en Theatervormgeving

 • Kunst- & Cultuurprogramma; vervolg op de onderbouw

 • Doorstroom naar HBO en universiteit

Theoretische leerweg leerjaar 3 en 4:

 • Vaste vakkenpakketten (sector economie, techniek en zorg & welzijn)

 • Zevende vak verplicht met een keus uit de kunstvakken, Grafimedia of Theatervormgeving

 • Drama, beeldende vorming en muziek als examenvakken

 • Kunst- & Cultuurprogramma; vervolg op de onderbouw

 • Doorstroom naar niveau 4 van het MBO of naar 4 havo

Kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3 en 4:

 • Media, Vormgeving en ICT (MVI): een leerweg die voorbereidt op een beroep in de grafische sector.

 • D&P/Theatervormgeving: een leerweg in Commercie en Dienstverlening met een diploma passend bij het theaterprofiel

 • Samenwerking met het ROC (doorlopende leerwegen)

 • Kunst- & Cultuurprogramma; vervolg op de onderbouw

 • Beroepsstages intern en extern

 • Doorstroom naar niveau 3 of 4 van het MBO