Leerlingen die met een diploma van school gaan hebben meer kans op een baan. Daarom is onze doelstelling dat alle leerlingen die op het Arte College zitten met een diploma van school gaan.Soms lukt dat helaas echter niet. Bijvoorbeeld door ziekte of door persoonlijke problemen. In dat geval zijn een passende aanpak en begeleiding nodig. We bieden die door de begeleiding vanuit de afdelingen en het zorgteam.

Toch zijn er ondanks deze begeleiding ook elk jaar enkele leerlingen die om uiteenlopende redenen zonder diploma en zonder vervolgtraject de school verlaten. Dit voortijdig schoolverlaten wordt door de overheid gemonitord en er wordt gestuurd op een zo laag mogelijk aantal.

Aantallen voor het Arte College:

Aantallen VSV 2015-2016
Afdeling                         Arte College                   
Onderbouw2
Bovenbouw vmbo2
Bovenbouw havo/vwo1