Decanaat

Om leerlingen goed te begeleiden in het keuzeproces op school en in het keuzeproces na school voor hun vervolgopleidingingen zijn er twee decanen op school. Hier vindt u per leerroute / leerjaar de activiteiten die op school worden ondernomen om uw kind te begeleiden in de keuzes voor KT (sectorkeuze) en HV (profielkeuze). We besteden hier aandacht aan in de mentorlessen en zullen activiteiten ondernemen buiten school. Ook treft u een aantal weblinks aan die handig zijn voor ouders /leerlingen.

2 KT
Uw kind krijgt een studieadvies mee voor de bovenbouw. Het niveau van uw kind wordt vastgesteld in de docentenvergadering en uw kind krijgt een voorlopig advies mee bij rapport 2, en een definitief niveauadvies bij rapport 3. Bij rapport 4 heeft uw kind laten zien dat het studieadvies is gehaald. Mocht dat niet zo zijn, dan kan de docentenvergadering een ander advies meegeven.
Het advies kan zijn kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), met de keuze uit Media, Vormgeving en ICT of D&P/Theatervormgeving als beroepsgerichte vakken. Het vakkenpakket ligt dan vast, uw kind hoeft geen vakken te kiezen. Mocht uw kind beslist een andere sector willen gaan volgen die wij op het Arte College niet aanbieden zoals motorvoertuigentechniek, dan kunt u besluiten uw kind de 3e en 4e klas op een andere school te laten volgen.
Let op: aanmelden op andere scholen moet door de ouders zelf worden gedaan en moet voor 1 maart gebeuren.

Het advies kan ook zijn theoretische leerweg (tl). Hier kan uw kind een keuze maken voor een sector (economie, techniek of zorg & welzijn) met daarbij horen verplichte en keuze vakken. Tijdens mentorlessen krijgt uw kind begeleiding in de keuzes, we werken met een LOB-dossier. LOB staat voor Loopbaan Oriëntatie Begeleiding. Uw kind krijgt inzicht in wat het kan, wat het wil en wat de beste opleiding is na het Arte College.

2 HV
Maakt nog geen keuze, die keuze komt in de loop van het 3e leerjaar.

3 TL
In de derde klas laten de leerlingen één of twee vakken van de 8 examenvakken vallen. Hiervoor komt tijdens het derde rapport een advies van de docentenvergadering. De leerlingen gaan dus hun examenjaar in met 6 of 7 vakken.

3 HV
Kiest in de loop van het jaar het profiel waarin zij eindexamen gaan doen. Bij het 2e rapport wordt een voorlopig studieadvies gegeven, havo of vwo. Bij het 3e rapport wordt dat een definitief advies. Bij het 4e rapport stellen we vast of uw kind het niveau heeft behouden.
In de mentorlessen wordt hier aandacht aan besteed en we gaan op bezoek bij studievoorlichtingen.

4 VMBO
Houdt zich bezig met de vervolgopleidingen in het MBO. De leerlingen gaan op bezoek bij vervolgopleidingen.
Maar ze zijn nog zo jong!!! Moet dat nu al? En als ze wat anders willen..?
Klopt, ze zijn nog jong, en het moet inderdaad nu al. Gelukkig maken ze een grove keuze. Ze kiezen een richting, nog geen beroep, en al zeker niet voor het leven! De richting (sector) is een grove schifting, waarna nog heel veel opleidingen openstaan voor uw kind. Heel vaak is het zo dat een kind wel een idee heeft van wat het leuk vindt of wat het per se niet leuk vindt. Dat kan een bepaald schoolvak zijn of een gevoel van: “verpleegster, echt niks voor mij”. De meeste vervolgopleidingen in het MBO laten leerlingen toe met een vmbo diploma. Voor wat specifiekere opleidingen (zoals bijv. laborant/apotheker) is het van tevoren al duidelijk dat biologie of scheikunde handig is om te hebben, maar dat is een klein aantal opleidingen. In de voorlichting zullen we dat duidelijk maken.

4 HV/ 5 HV/ 6 V
Houdt zich bezig met de vervolgopleidingen in het HBO en WO (Universiteit). Er wordt een begin gemaakt met het Toekomstdossier dat een verplicht onderdeel is van het examenprogramma. Dit gebeurt in het mentorprogramma en we gaan op bezoek bij vervolgopleidingen.

Wat is mijn rol als ouder?
U bent heel belangrijk in het keuzeproces. Wat kunt u doen?

· Praat veel met uw kind over wat het wil en kan en hoe belangrijk school is.
· Praat over uw eigen keuzes, wat doet u zelf en hoe bent u daar gekomen?
· Stimuleer uw kind te ontdekken wat het wil en kan. Heeft uw kind een droomberoep, kijk eens wat er allemaal rondom dat beroep speelt.
· Bezoek open dagen met uw kind. Op
    www.mbostart.nl/opendagen     of www.roc.nl vindt u een kalender van MBO open dagen in heel Nederland. U kunt kiezen op opleiding of regio.
Hetzelfde voor
www.hbostart.nl/opendagen voor het HBO.
· Bezoek studiebeurzen en voorlichtingsavonden met uw kind (
www.beroepskeuzebeurs.nl)
· Kijk eens naar filmpjes over beroepen (
   www.beroepeninbeeld.nl   )
· Weet uw kind echt niet wat het wil?
www.123test.nl biedt verschillende (vaak gratis) interessetests. Doe de tests meerdere keren, soms komt er later in het jaar een andere interesse uit omdat uw kind andere belangstellingen ontwikkelt tijdens het jaar. Let op: soms wordt een vergoeding gevraagd! www.studiekeuze123.nl voor havo/vwo leerlingen.

Studeren is zo duur! Kan ik dat betalen?
Bij de IB-groep kunt u informatie vinden over studiebeurs, studieleningen etc. Ook voor het voortgezet onderwijs (als het Arte College) zijn er mogelijkheden om financiële steun te krijgen. Omdat dit afhankelijk is van uw persoonlijke situatie kunnen wij hier
geen advies voor geven, maar u kunt alles vinden op onderstaande site.

   https://duo.nl/particulier/ouder/studiefinanciering/mijn-kind-zit-op-vmbo-havo-of-vwo.jsp  .