Afdelingsleiding

Het Arte College kent twee afdelingen: havo/vwo en vmbo. Elke afdeling wordt geleid door een afdelingsleider. De afdelingsleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de afdeling op zowel pedagogisch als didactisch gebied. Voor de begeleiding van de mentoren is de afdelingsleider samen met een leerlingcoördinator verantwoordelijk. De afdelingsleider en de leerlingcoördinator hebben onderling de leerjaren verdeeld. Zij ondersteunen de mentoren, voeren gesprekken met ouders over zaken die het mentoraat ontstijgen en nemen al met al naast de mentor een centrale plaats in in de leerlingbegeleiding van de school.

Hieronder vindt u de verantwoordelijken per afdeling:

Vmbo
Afdelingsleider:            Judith van Rooijen (alle leerjaren)
Leerlingcoördinator:     Mariska Rook (leerjaar 1 en 2)
                                  Jeanine Antonisse (leerjaar 3 en 4)

Havo/Vwo
Afdelingsleider:            Erik van Binsbergen (leerjaar 1, 2 en 3)
Afdelingsleider:            Pim Post (leerjaar 4, 5 en 6)
Leerlingcoördinator:     Anne Buczynski (leerjaar 1, 2 en 3)
                                  Rosalinde Broer (leerjaar 4, 5 en 6)