Kunst & Cultuur in de onderbouw

 

Doel
Leerlingen maken bij Kunst & Cultuur kennis met allerlei uitingsvormen van kunst en cultuur, zodat ze na twee jaar weten waar hun belangstelling en hun talenten liggen en welke talenten zij willen ontwikkelen. Ook tijdens de andere vakken zullen ze regelmatig leren over wat dat vak met kunst en cultuur te maken heeft.


Wat houdt Kunst en Cultuur in?
Specialisten op het gebied van muziek, zang, dans, drama, beeldende vorming (handvaardigheid, tekenen, textiele werkvormen), audiovisuele vorming en multimedia geven samen les.

In de onderbouw staan doen en beleven centraal. Leerlingen:

  • oefenen vaardigheden op de verschillende vakgebieden;

  • maken samen of alleen kunstzinnige producten;

  • werken mee aan kunstzinnige en culturele activiteiten;

  • gaan kijken en/of luisteren naar elkaars werk en professioneel werk om zo een eigen smaak op het gebied van kunst en cultuur te ontdekken en te ontwikkelen.


Hoe doen we dat?
Het schooljaar is verdeeld in 4 blokken van ongeveer 9 weken. Elk blok heeft een thema. Aan de hand van dat thema krijgen leerlingen eerst een aantal lessen muziek, drama en beeldende vorming, waarin ze allerlei technieken oefenen. Daarna gaan ze die technieken toepassen in een opdracht.
Ze moeten bijvoorbeeld samen of alleen iets maken: een werkstuk (beeldende vorming), een muziekstuk of een lied (muziek), een scene of een dans (drama).
In de 1e en 2de klas staan de aanpak en het plezier van samen doen centraal. Leerlingen leren de geoefende technieken op een creatieve manier toe te passen.
De gemaakte producten presenteren ze aan het einde van het blok aan elkaar.
De opdrachten worden per periode ingewikkelder, omdat de leerlingen de verschillende vakdisciplines samen moeten gaan gebruiken en ze de producten aan grotere groepen gaan presenteren. Naast doen en oefenen wordt theorie geleerd over professionele kunst en gaan we minstens vier keer per jaar samen op excursie naar een professionele kunstinstelling.
Hierover maken leerlingen een verwerking aan de hand van opdrachten, die ze meekrijgen.
De producten die gemaakt worden zijn te zien tijdens presentaties/tentoonstellingen voor medeleerlingen en/of ouders/belangstellenden.
 

Waarop worden leerlingen beoordeeld?
In de 1e en 2de klas vinden we het belangrijk dat leerlingen nieuwsgierigheid laten zien naar nieuwe dingen. Dit laat je zien door een enthousiaste werkhouding tijdens lessen en activiteiten en het presenteren van de producten die je hebt gemaakt. Hiervoor krijgen leerlingen een cijfer.
Leerlingen worden beoordeeld op de ontwikkeling van de vaardigheden concentratie, samenwerken, oefenen en presenteren. Verder geven we cijfers voor toetsen over theoretische onderdelen van de verschillende vakdisciplines.