Kunst & Cultuur in de bovenbouw

 

Doel
Elke leerling kiest naast zijn profiel tenminste één creatieve discipline, waarin hij/zij zich verder wil ontwikkelen en zo mogelijk examen in gaat doen.


Wat houdt dit in voor het onderwijs?
In de bovenbouw wordt het kunst- en cultuurprogramma op een specifieke wijze vorm gegeven.
In de kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) bieden we de volgende twee beroepsrichtingen aan:

  • Media, Vormgeving en ICT

  • D&P/theatervormgeving

In de theoretische leerweg (tl) kiezen de leerlingen als zevende vak één van de hierboven genoemde richtingen al dan niet samen met het examenvak drama, beeldende vorming of muziek.

In het havo/vwo kunnen leerlingen in het profiel Cultuur & Maatschappij het examenvak drama kiezen. Daarnaast geldt voor alle hv-leerlingen dat de overgebleven uren in de vorm van het Atelier worden besteed aan een keuze uit speciaal voor de bovenbouw havo/vwo gemaakte modules uit de creatieve disciplines, enerzijds om hun creatieve ontwikkeling te verdiepen, anderzijds om hen voor te bereiden op een eventueel vervolg binnen het Kunstvakonderwijs.

Hoe doen we dat?
Het kunst- & cultuurprogramma bestaat uit een doorlopende leerlijn vanuit de onderbouw, waarin oriëntatie en het ontdekken van talent centraal staan, naar de bovenbouw waarin de verschillende programma's gericht zijn op verdieping en specialisatie.
We onderscheiden de volgende bovenbouwprogramma's:

  • de uitstroomrichtingen VMBO die aansluiten op de beroepsrichtingen in het ROC (zie hierboven);

  • de examenprogramma's havo/vwo Kunst Algemeen en Kunst Drama;

  • een uitgebalanceerd programma van lessen en activiteiten voor leerlingen die de ambitie hebben om door te stromen naar het Kunstvakonderwijs, waardoor zij hun talent kunnen verdiepen en uitbreiden en zich voor kunnen voorbereiden op audities onder leiding van professionals.


Waarop worden leerlingen beoordeeld?
De school als theaterbedrijf houden we met ons allen draaiende. Iedere leerling vervult in zijn/haar schoolcarrière hierin taken zowel binnen als buiten de school.
De leerling zal naast het behalen van een diploma een getuigschrift mee krijgen over de prestaties die hij/zij geleverd heeft binnen het Arte theaterbedrijf.