GGD les 16 oktober

« terug

 

Wat houdt dit in voor de jongere? 
 
In de komende periode krijgt de jongere tijdens de les op school activiteiten aangeboden die worden verzorgd door een jeugdverpleegkundige van GGD Flevoland. o les 1: De jongere vult digitaal een vragenlijst in over gezondheid en leefstijl, wordt gemeten en gewogen en heeft de gelegenheid om (persoonlijke) vragen te stellen. o na de 1e les wordt een klasprofiel opgesteld n.a.v. alle ingevulde vragenlijsten en de meet- en weegresultaten. De jongere krijgt informatie in de klas over gezonde leefstijl en belangrijke gezondheidsitems voor jongeren. (voorbeelden: gezonde voeding, informatie over alcohol, roken en drugs, relaties en seksualiteit). 
 
Het kan zijn dat de jeugdverpleegkundige van de GGD naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst en/of lengte en gewicht gegevens contact met de jongere opneemt. 
 
Wat houdt dit in voor de ouder/verzorger? 
 
• Het is mogelijk om een individueel gezondheidsonderzoek bij GGD Flevoland aan te vragen. Mocht u uw zoon/dochter hiervoor willen aanmelden of wil uw kind dit zelf graag, dan kunt u contact opnemen met de GGD afdeling Jeugdgezondheidszorg via telefoonnummer 0880029920.
• U kunt bij ons ook terecht met al uw vragen/zorgen omtrent uw kind. Bijvoorbeeld over zijn/haar gezondheid, groei, ontwikkeling, gedrag.
• De meetgegevens en de uitkomst van de vragenlijst worden genoteerd in het digitale dossier van uw zoon/dochter. Het kan in het belang van uw kind zijn dat wij bevindingen van het onderzoek met de mentor of in het zorgteam willen bespreken. Wij doen dit echter alleen na overleg met u en uw kind en als wij hiervoor toestemming krijgen.
• Het kan zijn dat de jeugdverpleegkundige van de GGD naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst en/of lengte en gewicht gegevens contact met u zoon/dochter opneemt. U ontvangt hierover schriftelijk bericht. 
 
Als een jongere 16 jaar of ouder is, mag de jongere volgens de wet zelf beslissen of hij/zij wel of niet meedoet aan het gezondheidsonderzoek. Hiervoor is geen toestemming van een ouder/verzorger nodig. Als een jongere tussen de 12 en 16 jaar is, moet hij/zij samen met de ouders/verzorgers bepalen of hij/zij deelneemt. We gaan ervan uit dat de jongere meedoet. Mocht hij/zij of u als ouders/verzorgers bezwaar hebben: bespreek dit samen thuis zodat en neem daarna contact op met de GGD, afdeling Jeugdgezondheidszorg om uw bezwaar kenbaar te maken. 
 
Als de leerling en/of ouders/verzorgers nu al meer willen weten over dit klassikale onderzoek, dan kan gekeken worden op: www.jouwggd.nl of kan gebeld worden op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur naar telefoonnummer 088-0029920. Meer informatie over ons aanbod is te vinden op onze website: www.ggdflevoland.nl. 
 
De gegevens uit de vragenlijsten worden ook gebruikt voor epidemiologisch onderzoek. Hierbij wordt de digitale vragenlijst anoniem verwerkt. Naar aanleiding van de resultaten kan de GGD Flevoland zo nodig aan de gemeente adviseren maatregelen te nemen om het welzijn van jongeren in het algemeen te bevorderen en om gezondheidsproblemen te voorkomen.