De fundamenten van het onderwijs


Van leerjaar 1 tot en met leerjaar 4, 5 of 6 werken we samen aan de drie pijlers van ons onderwijs.

fundament2Cognitieve ontwikkeling
Leerlingen werken op hun eigen niveau (tenminste het advies van de basisschool) met de mogelijkheid tot opstroom. We stellen heldere eisen per niveau en gebruiken activerende werkvormen.
Presenteren maakt bij alle vakken een wezenlijk deel uit van het programma.

Creatieve ontwikkeling
Alle activiteiten zijn gericht op een brede persoonlijke ontwikkeling.
We stimuleren leerlingen tot divergent en oplossingsgericht denken.
Naast persoonlijke prestatie neemt het presteren in teamverband een belangrijke plaats in. Discipline is een belangrijk onderdeel van het proces.

fundament3Samenwerken
Leerlingen leren keuzes maken en verantwoordelijkheid dragen in en buiten de school.
Ze nemen deel aan gemeenschappelijke prestaties en leren omgaan met feedback, beoordeling en coaching.
Vanaf de eerste schooldag werken we samen met leerlingen en ouders, ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid, aan een succesvolle ontwikkeling.