Eigenzinnig, creatief en uitdagend

Het Arte College is een school voor leerlingen op de niveaus vwo, havo, theoretische leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg, die een bijzondere interesse hebben voor kunst en cultuur en zich daarin willen ontwikkelen.
Het Arte College is een kleine school voor 850 leerlingen.
Bekijk hier een foto-impressie van het gebouw.

Een deel van het curriculum staat in het teken van de creatieve ontwikkeling en richt zich op theater en alles wat daarbij komt kijken. Het theater, hart van het Arte College,
biedt een uitdagende en inspirerende omgeving waarin leerlingen:

  • leren zoeken naar nieuwe mogelijkheden in hun eigen (creatieve)ontwikkeling;
  • genieten van een gezamenlijke prestatie;
  • op eigen wijze een bijdrage leveren aan het geheel;
  • onder druk leren presteren en leren werken met deadlines;
  • doelgericht communiceren met de buitenwereld;
  • ondernemen en organiseren.
  • Op het Arte College ben je lid van een gemeenschap.

Het ontwikkelen van kennis en kunde, de creatieve ontwikkeling en het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid hoort bij ons onderwijs. Leerlingen leren niet alleen in de school; ook de omgeving wordt nadrukkelijk bij het onderwijs betrokken. Vanzelfsprekend zal er sprake zijn van nauwe samenwerking met instellingen op het gebied van kunst en cultuur.

Ook heeft de school ervoor gekozen in het gebouw een samenwerking aan te gaan met het welzijnswerk in de vorm van een theatercafé. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze niet alleen medeverantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leren, maar ook voor hun leeromgeving. Hierbij is ook een rol weggelegd voor de ouders die met hun expertise, ervaring en betrokkenheid aan deze leeromgeving kunnen bijdragen.