Het Arte College heeft geen passend aanbod voor leerlingen die behoefte hebben aan een Leerweg Arrangement (voorheen Leerweg Ondersteunend Onderwijs of LWOO). Leerlingen die een leerachterstand hebben van 25% of meer op twee van de vier leerdomeinen (Begrijpend Lezen, Inzichtelijk Rekenen, Spelling, Technisch Lezen) waarvan minstens één binnen een inzichtelijk domein (Begrijpend Lezen, Inzichtelijk Rekenen), komen in aanmerking voor LWA. Deze leerlingen hebben behoefte aan extra ondersteuning om een vmbo-diploma te behalen.  Vanwege de aard van ons leerpleinonderwijs en de mate van zelfstandig functioneren die daarbij komt kijken, is het voor ons niet mogelijk dergelijke ondersteuning te bieden. Leerlingen die behoefte hebben aan een Leerweg Arrangement zullen door ons verwezen worden naar een van de andere vmbo-scholen in Almere.