Halverwege groep 8 zal de basisschool een eenduidig advies moeten afgeven. Op basis van dit advies kunt u uw kind aanmelden. Daarnaast worden de gegegevens uit het leerlingvolgsysteemsysteem doorgegegeven aan de middelbare school. Op basis van het advies en deze gegevens wordt uw kind geplaatst in de meest geschikte stroom.

In de loop van de onderbouw kan, indien nodig, naar aanleiding van de ontwikkeling van de leerling aanpassing plaats vinden.