Op het Arte is een dyslexiebegeleider die aanspreekpunt is voor de leerlingen die een dyslexieverklaring hebben. De dyslexiebegeleider zorgt in overleg met de leerlingen voor de benodigde aanpassingen voor zover die passen binnen het beleid van de school.

De dyslexiebegeleider bekijkt wat de betreffende leerlingen nodig hebben en spreekt eventuele aanpassingen af. Dat kan bijvoorbeeld extra tijd bij toetsen zijn, een groter lettertype of meer werken op een laptop.

De dyslexiebegeleider informeert de docenten over de aard van de dyslexie en helpt hen passende oplossingen binnen hun vak te vinden.

De dyslexiebegeleider werkt aan de hand van het dyslexieprotocol.