Nee! Wij zorgen ervoor dat in alle leerjaren de benodigde lessen worden gegeven volgens de landelijke richtlijnen voor de basisvorming, de bovenbouw Vmbo en het Havo/Vwo (in samenhang met de eisen voor de examenprogramma's).
De vrije ruimte gebruiken we om het theaterprofiel vorm te geven. In leerjaar 1 en 2 van het Arte College worden in de lessentabel 21 uur in beslag genomen door de "gewone" vakken enĀ 6 uur door het Kunst & Cultuurprogramma.
In de bovenbouw Tl en Havo/Vwo zal het aandeel van de "gewone" vakken groter zijn, omdat er binnen een bepaalde tijd een diploma moet worden behaald.