Je moet je wel realiseren dat we "het theater" als leeromgeving gebruiken. Het gaat daarbij niet alleen om de uitvoering maar ook om het theater als bedrijf. De school is een theaterbedrijf.
Dat betekent dat allerlei theateractiviteiten een belangrijke plek innemen in alle leerjaren en door het hele schooljaar heen.
Op iedere school krijg je Kunst & Cultuur, maar op het Arte College krijg je wel veel meer lessen op dit gebied en worden veel activiteiten rond dit thema georganiseerd. Daar doet iedereen aan mee.